Aktualności K2

Aktualności K2 (522)

piątek, 30 listopad 2018 11:02

Informacja

dzien wolny 2018xehh

piątek, 30 listopad 2018 11:00

Informacja

arimr 2018xe

czwartek, 29 listopad 2018 06:57

Portal IRZplus

ulotka kow 2018

a IMG 2652Dnia 15 listopada 2018 roku z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia uczniowie z PSP im. ks. Bonawentury Stachury w Zbijowie Małym brali udział w konkursie plastycznym pt. „Nie pal – bądź zdrowy”. Celem konkursu było ukazanie przez dzieci różnych zasad dbałości o własne zdrowie, wskazanie negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych paleniem papierosów oraz zachęcanie do postaw stanowczych, przeciwstawiających się namowom do palenia papierosów. Organizatorem konkursu była pani Joanna Dwojak. Uczniowie wspaniale przedstawili w swoich pracach negatywne skutki palenia papierosów za co zostali wyróżnieni i nagrodzeni. Finał konkursu utrwalony w obiektywie:

czwartek, 29 listopad 2018 06:15

Ostrzeżenie zła jakość powietrza

INFORMACJE W ZAŁĄCZNIKACH

IMG 3228Gminna Biblioteka Publiczna w Mirowie po raz kolejny wzięła udział w Programie Wieloletnim „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”, realizowanym ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem priorytetu jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. W ramach Programu w 2018 roku Biblioteka otrzymała dofinansowanie w kwocie 4.500 zł. Za pozyskane środki finansowe zakupiono literaturę piękną dla dorosłych oraz książki dla dzieci i młodzieży do gminnej biblioteki i filii bibliotecznej.

wtorek, 27 listopad 2018 08:50

Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirowie Starym informuje mieszkańców gminy Mirów, iż od dnia 28.11.2018r. rozpocznie wydawanie paczek żywnościowych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2018

        Wydawanie paczek żywnościowych odbędzie się
w Świetlicy Wiejskiej w Bieszkowie Górnym według następującego harmonogramu:

28.11.2018r. (środa) w godz. 900-1500 miejscowości:

  • Mirów Stary,
  • Mirów Nowy,
  • Mirówek

29.11.2018r. (czwartek) w godz. 800-1500 miejscowości:

  • Bieszków Górny,
  • Bieszków Dolny,
  • Rogów

30.11.2018r. (piątek) w godz. 800-1300 miejscowości:

  • Zbijów Duży,
  • Zbijów Mały

  

 

ŻYWNOŚĆ BĘDZIE WYDAWANA DLA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY SKIEROWANIA Z GOPS

wtorek, 13 listopad 2018 07:24

Ćwiczenia RENEGADE

59356b4aa0372 osize969x565q71h695d8dW dniu 14 listopada 2018 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. W tym dniu uruchomiony zostanie sygnał alarmowy (syreny) dotyczący zagrożenia z powietrza.

piątek, 26 październik 2018 09:49

Nowe siłownie terenowe w Gminie Mirów

a osa rogow1W ramach projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie Dla Rozwoju Gminy Mirów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w październiku 2018 roku wybudowana została siłownia zewnętrzna w miejscowości Bieszków Dolny. W skład siłowni zewnętrznej weszły 4 zestawy urządzeń, tj.: biegacz-twister-wahadło, orbitrek-wyciąg górny-pylon, wyciskanie siedząc-stepper-pylon, pajacyk-motyl-pylon.

Celem programu jest przede wszystkim udostępnienie mieszkańcom ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności skierowanych do różnych grup wiekowych, a także tworzenie przestrzeni aktywności sportowej sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej – uprawianie sportu jako forma spędzania wolnego czasu.

Projekt grantowy współfinansowany zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji promocji PROW 2014-2020 oraz z zastosowaniem zasad określonych w księdze wizualizacji znaku PROW 2014-2010. Poziom dofinansowania wyniósł 94,55 %.

Poza siłownią w Bieszkowie Dolnym dwa podobne obiekty poszerzone o elementy placu zabaw powstały w Zbijowie Dużym i Rogowie. Dotacje na ich wykonanie pozyskała Gmina Mirów w ramach rządowego programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018.

int201881

Gmina Mirów otrzymała dotację w kwocie 61 600 na realizację projektu Ja w Internecie – to program finansowania bezpłatnych szkoleń, mający na celu podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, by w większym stopniu korzystały one z usług świadczonych drogą elektroniczną w życiu zawodowym i prywatnym.

Program pozwoli na zakup 12 komputerów w celu przeprowadzenia szkoleń dla osób dorosłych. Czas realizacji projektu od 01.10.2018 r. do 15.07.2019r. Szkolenia w zakresie poszczególnych tematów rozpoczną się od 02.02.2019 do 30.06. 2019 r.

Tematy szkoleń to:

,, Rodzic w internecie”

Szkolenie „Rodzic w internecie” przeznaczone jest dla rodziców chcących chronić swoje dzieci przed realnymi zagrożeniami, które wiążą się z korzystaniem z internetu. W szkoleniu mogą wziąć udział również opiekunowie, nauczyciele, dziadkowie. Ponadto uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji dla rodzin (takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i in.), a także

z usług związanych ze zdrowiem. Szkolenie „Rodzic w internecie” umożliwi zmniejszenie bariery komunikacyjnej pomiędzy rodzicami a dziećmi, dla których rzeczywistość cyfrowa jest codziennością.