Udział w Powszechnym Spisie Rolnym jest bardzo ważnym obowiązkiem! To wymóg wynikający z ustawy, a za jego nieprzestrzeganie przewidziane są prawne i finansowe sankcje. Do udziału w spisie rolników powinna też przekonać świadomość odpowiedzialności za polskie rolnictwo. Dane spisowe posłużą przecież do wspierania rolników.

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II miały miejsce liczne przedsięwzięcia związane z XX Dniem Papieskim, pierwszą rocznicą nadania szkole imienia i poświęcenia sztandaru oraz Dniem Patrona.

Szanowni Państwo, jesteśmy na półmetku prac związanych z Powszechnym Spisem Rolnym 2020. Pomimo ciężkiej sytuacji epidemiologicznej jaka obecnie panuje w kraju staramy się, aby czynności spisowe przebiegały w sposób płynny. Gminny Zespół Spisowy pracuje dla Państwa przez pięć dni w tygodniu, a rachmistrzowie systematycznie pojawiają się w Państwa domach. Podobnie jak dotychczas funkcjonuje również Gminny Punkt Spisowy zlokalizowany w budynku Urzędu Gminy Mirów.

W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego Państwowa Straż Pożarna przypomina
o podstawowych zasadach bezpieczeństwa pożarowego w domach.

Pamiętajmy o dokonaniu okresowych, obowiązkowych, przeglądów instalacji gazowej, przewodów wentylacyjnych i kominowych. Przeglądy wykonuje wykwalifikowany kominiarz oraz osoby z odpowiednimi uprawnieniami do kontroli instalacji gazowej lub elektrycznej.

Trwa proces rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na dostawę kotłów centralnego ogrzewania   do indywidualnych gospodarstw domowych z terenu gminy Mirów. W pięćdziesięciu domach zostaną zainstalowane nowoczesne kotły na pellet. Najniższą ofertę złożyło konsorcjum firm RAKOCZY Stal Sp. z o.o. oraz Rakoczy Sp. j. na kwotę 954 007,20 zł. brutto.

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele i Pracownicy Oświaty.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, składamy Państwu serdeczne podziękowania za całoroczną pracę, wyrozumiałość zaangażowanie i codzienny trud włożony w wychowanie młodego pokolenia. Życzymy zadowolenia z pracy pedagogicznej, odpowiedzialności za edukację oraz świadomości, że budujecie Państwo fundamenty pomyślnej i lepszej przyszłości.

                Niech każdy dzień będzie wypełniony radością, spokojem, sukcesami zawodowymi oraz wdzięcznością uczniów, za pomoc w zrozumieniu świata i siebie.

                  

  Artur Siwiorek - Wójt Gminy Mirów,

   Wiesław Morawiak - Przewodniczący Rady Gminy Mirów                    

W odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez rolników, a także gotowość znacznej części rachmistrzów do pracy w terenie w trudnych warunkach epidemicznych, od soboty 10 października w gminach na Mazowszu i w całej Polsce będzie możliwość spisania gospodarstwa rolnego podczas wywiadu bezpośredniego. ZACHOWANE BĘDĄ WSZYSTKIE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMICZNEGO!

W dniach 6-9 października 2020 r. Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych organizuje ogólnokrajowe ćwiczenie RENEGADE/SAREX-20. W tym okresie możliwe jest uruchomienie syren alarmowych. W pierwszym dniu ćwiczenia tj. 6 października w godzinach 8.00-10.00 planowane jest przeprowadzenie treningu systemu ostrzegania ludności cywilnej o zagrożeniu uderzenia z powietrza.
W ramach treningu uruchomione zostaną syreny alarmowe  przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
Ogłoszenie alarmu – to trzyminutowy modulowany dźwięk syreny. Odwołanie alarmu to dźwięk ciągły – również trzyminutowy.
Syreny uruchamiane są w sytuacjach wyjątkowego zagrożenia lub testowo w przypadkach prowadzonych ćwiczeń (obecna sytuacja).

Mamy dobrą wiadomość dla cyklistów. Na Tereni gminy Mirów pojawiły się kolejne dwa punkty serwisowe, w który można dokonać drobnych napraw jednośladów. Tym razem urządzenia zostały zamontowane na placu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bieszkowie Dolnym oraz Zespole Szkolno Przedszkolnym w Zbijowie Małym. Poza tym, pojawiły się również dwie tablice z oznaczeniem szlaków rowerowych. Projekt został zrealizowany w ramach działalności Związku Gmin nad Iłżanką, którego członkiem jest również gmina Mirów.

Szanowni Państwo, w związku z narastającą epidemią wywołaną COVID, Główny Urząd Statystyczny podjął decyzję o odstąpieniu do spisu bezpośredniego. Rachmistrzowie nie będą odwiedzać Państwa gospodarstw osobiście tylko kontaktować z Państwem  telefonicznie. Jednocześnie Gminne Biuro Spisowe w Mirowie apeluje do Państwa o dokonywanie samospisów poprzez stronę internetową GUS.