Od kilku miesięcy Urząd Gminy Mirów prowadzi korespondencję z delegaturą Wód Polskich w sprawie oczyszczenia koryta rzeki Iłżanki. Działanie urzędu było pokłosiem wielokrotnych interwencji mieszkańców, którzy przez spiętrzenie wody spowodowanie zarośnięciem koryta rzeki mają utrudniony dojazd do pól, a niekiedy prace polowe okazują się niemożliwe do wykonania.

Na przestrzeni kilku miesięcy Urząd skierował w tej sprawie dwa pisma do Wód Polskich. Ostatecznie w dniu 24.08.2020 r. dostaliśmy pisemne zapewnienie, że w tym roku dojdzie do prac konserwacyjnych.

Należy wspomnieć, że zgodnie z obecnym stanem prawnym obowiązek konserwacji rzek ciąży na Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie.

W załączeniu przedstawiamy Państwu historię korespondencji.