Trwają remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie Gminy Mirów. W najbliższych dniach można się spodziewać utrudnień w ruchu na terenie Mirowa Starego oraz Mirówka. Ekipa remontowa wycina uszkodzone fragmenty asfaltu a następnie uzupełnia ubytki masą bitumiczną na gorąco.

Wykonawcą robót jest  Zakład Robót Drogowych z Ostojowa, a ich wartość to 12.000,00 zł.