Wójt Gminy
Artur Siwiorek

 

Sekretarz Gminy/Zastępca Wójta
Marek Łuszczek
 
Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Morawiak

 

Skarbnik